กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ได้จัดทำโครงการร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ โครงการเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม พานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย ไปดูหนัง ที่โรงหนัง เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ บิ๊กชี สาขานครพนม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ได้จัดทำโครงการร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ โครงการเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม พานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย ไปดูหนัง ที่โรงหนัง เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ บิ๊กชี
สาขานครพนม มีจำนวนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 190 คน

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมอบรม “โครงการส่งเสริมหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)”

วันพฤหัสบดีที่ 21  ธันวาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม  จัดกิจกรรมอบรม “โครงการส่งเสริมหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)” นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน ณ วัดศรีบัวบาน  ต.นาราชควาย อ. เมือง   จ. นครพนม

ภาพกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

 

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารนำโดย นายกสมประสงค์ มีสวัสดิ์ พร้อมทั้งสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ผู้นำท้องที่ และประชาชนในเขตตำบลนาราชควาย ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

fag_2 fag_3 fag_4 fag_5 fag_6 fag_7 fag_1