ติดต่อ-สอบถาม

 

 

 

193 หมู่ 11  บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย

 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  480000

โทรศัพท์ 0-4205-1061

โทรสาร 0-4205-1062

E-mail : naratchakwai@hotmail.com

แผนที่ที่ตั้ง อบต.นาราชควาย