ลักษณะที่ตั้ง

ลักษณะที่ตั้งของตำบลนาราชควาย

1

ตำบลนาราชควาย มีเนื้อที่   30.01   ตารางกิโลเมตร   หรือเนื้อที่โดยประมาณ 18,759   ไร่  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลนาราชควาย   เป็นที่ราบลุ่ม   เหมาะสำหรับทำ การเกษตรและมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ   สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครพนม  เป็นระยะทาง8   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
ทิศใต้ติดต่อ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
ทิศตะวันออกติดต่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
ทิศตะวันตกติดต่อ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย   ตั้งอยู่ เลขที่ 193 หมู่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม